Apie mus

Kompanijų grupė, jungianti kompanijas FROSTERA ir OASIS ENGINEERING GROUP, buvo įkurta 1995 metais.

Šiandien tai stabili ir solidi organizacija, savo veiklą vykdanti Baltijos šalyse bei Kazachstane.
MŪSŲ VERTYBĖS


Profesionalumas –
  ☑ kokybiškai teikiame kompleksines paslaugas, užtikrindami klientų technologinių procesų tęstinumą.
  ☑ efektyviai naudojame išteklius, kurdami pridėtinę vertę klientams.
  ☑ tiekiame geriausių savo srityje gamintojų įrangą.
  ☑ ugdome savo darbuotojų profesines kompetencijas.

Inovatyvumas –
  ☑ klientams siūlome individualius kompleksinius sprendimus, atitinkančius naujausias inovatyvias tendencijas.
  ☑ savo veikloje naudojame šiuolaikines informacines technologijas.

Komandiškumas –
  ☑ dirbame padėdami ir pasitikėdami vieni kitais, džiaugiamės bendrais pasiekimais.
  ☑ vertiname darbuotojus kaip didžiausią vertybę.
  ☑ darbuotojams suteikiame galimybes derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą.
  ☑ vertiname savo darbuotojų iniciatyvumą ir skatiname jų lyderystę.

Atsakingumas –
  ☑ dirbame vadovaudamiesi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.
  ☑ prisiimame atsakomybę už sprendimus ir veiksmus.
  ☑ įmonėje, santykiuose su partneriais ir klientais vadovaujamės atvirumo ir skaidrumo principais.
  ☑ visiems keliame vienodus reikalavimus ir vertiname pagal asmeninį indėlį į bendrą veiklą.
  ☑ užtikriname darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, tausojame aplinką.


Pagrindinis kompanijos tikslas – aprūpinti savo klientus vedančiųjų gamintojų įranga ir kompleksiniu servisu, užsitikrinti nepriekaištingą reputaciją ir pasiekti lyderio pozicijas inžinerinių paslaugų rinkoje. Kompanija daug dėmesio skiria parduodamos įrangos techninei priežiūrai ir aptarnavimui. Visuose padaliniuose sukurtos serviso tarnybos, užtikrinančios savalaikį reagavimą.

Kompanijos sėkmingo darbo garantas – kruopštus ir rūpestingas partnerių ir produktų atsirinkimas ir aukščiausios kokybės klientų aptarnavimas, užtikrinamas kvalifikuotų kompanijos specialistų.

Kompanijos devizas - “Jūsų profesionalus partneris“, nes:

• Vadovaujamės profesionaliu požiūriu ir patirtimi
• Parenkame tinkamus sprendimus ir produktus
• Santykius su klientais grindžiame abipusiai naudingu partnerystės pagrindu


Savo klientams užtikriname:

• Garantinius įsipareigojimus visiems darbams, atliktiems kompanijos specialistų
• Veiklos draudimą draudimo kompanijoje
• Kvalifikacijos atestatus ypatingų statinių projektų dalies vykdymui ir priežiūrai
• Profesionalaus, stabilaus ir patikimo partnerio reputaciją tarp tiekėjų ir klientų


MŪSŲ VIZIJA
Mūsų įmonė – progresyvi kompleksinių inžinerinių paslaugų lyderė, formuojanti klientų poreikį inovatyvioms technologijoms ir ugdanti partnerystės kultūrą, paslaugas teikianti visoje Kazachstano teritorijoje bei Baltijos šalyse.
MŪSŲ MISIJA
Teikti klientams kompleksinius inžinerinius sprendimus, didinančius jų veiklos efektyvumą ir plečiančius verslo galimybes. Mūsų veiklos objektas – negyvenamosios paskirties pastatų inžinerinės sistemos.